radio direct
HKCinema Radio
电台
歌手
专辑
歌名
年份
期间
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

柯俊雄 Ko Chun-Hsiung

台湾
人名汉字(繁体):
柯俊雄
人名汉字(简体):
柯俊雄
俄文名字:
Ко Чуньсюн
别名:
O Chun-Hung, Ka Chuen-Hsiung , Kuo Chuan-Hsiung, Ko Tsun-Hsiung, Koo Chuan-Hsiung, Ku Chun-Hsiung, Ke Jiunn-Shyong , Ke Jun-Xiong, Ko Chin-Hsiung, Hu Chun-Hiaung
性别:
出生日期:
1945年1月15日 (70 岁)
星座:
摩羯座
去世日期:
2015年12月6日
演出年份:
1963 - 2014
风格:
演员, 导演, 监制 / 制片, 出品人, 制作人, 策划
电影数目:
225

奖励

奖励

奖励

影片目录

演员

1
2014
rating 6
6.5 评价: 1
$ 1 367 873
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
3
电视剧
2011
您的评价:
电视剧
电视剧
4
2008
$ 12 202
您的评价:
17
1993
电影翻译数量 1
5.0 评价: 3
$ 401 203
用户评价: 5.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
18
1992
电影翻译数量 1
rating 7
7.0 评价: 5
$ 224 626
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
19
1991
电影翻译数量 1
5.8 评价: 3
$ 133 660
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
20
1990
电影翻译数量 3
rating 5
7.3 评价: 83
点评评价: rating 5
用户评价: 7.3 (评价: 83)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
21
1990
电影翻译数量 1
rating 6
6.6 评价: 15
$ 709 127
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
22
1990
电影翻译数量 1
rating 9
8.3 评价: 14
$ 1 342 085
点评评价: rating 9
用户评价: 8.3 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
26
1989
$ 298 202
您的评价:
27
1989
电影翻译数量 5
rating 8
8.8 评价: 176
$ 5 673 070
点评评价: rating 8
用户评价: 8.8 (评价: 176)
您的评价:
电影翻译数量 5
电影翻译数量 5
28
1989
电影翻译数量 1
7.7 评价: 10
$ 428 804
用户评价: 7.7 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
30
1988
电影翻译数量 2
rating 5
7.4 评价: 13
$ 334 395
点评评价: rating 5
用户评价: 7.4 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
31
1988
rating 8
8.5 评价: 23
$ 2 194 513
点评评价: rating 8
用户评价: 8.5 (评价: 23)
您的评价:
33
1988
$ 247 985
您的评价:
34
1988
$ 73 456
您的评价:
35
1988
您的评价:
39
1987
$ 344 811
您的评价:
40
1987
$ 364 323
您的评价:
41
1987
电影翻译数量 1
rating 7
7.2 评价: 49
$ 2 949 396
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 49)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
42
1987
电影翻译数量 1
rating 4
6.9 评价: 27
$ 1 343 616
点评评价: rating 4
用户评价: 6.9 (评价: 27)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
43
1987
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 41
$ 2 878 748
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 41)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
44
1987
5.5 评价: 1
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
47
1986
5.7 评价: 2
$ 245 016
用户评价: 5.7 (评价: 2)
您的评价:
49
1986
$ 379 773
您的评价:
50
1986
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 3
$ 713 407
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
51
1986
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
54
1985
$ 147 941
您的评价:
56
1984
您的评价:
58
电视剧
1984
您的评价:
电视剧
电视剧
61
1983
$ 197 887
您的评价:
62
1983
电影翻译数量 1
8.5 评价: 1
$ 199 843
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
66
1982
电影翻译数量 2
rating 3
6.9 评价: 18
$ 547 398
点评评价: rating 3
用户评价: 6.9 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
71
1982
您的评价:
72
1982
$ 160 131
您的评价:
73
1982
6.0 评价: 2
用户评价: 6.0 (评价: 2)
您的评价:
74
1982
您的评价:
75
1982
您的评价:
77
1982
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
79
1981
您的评价:
85
1981
您的评价:
90
1980
$ 318 882
您的评价:
97
1980
$ 55 043
您的评价:
100
1979
$ 55 236
您的评价:
101
1979
电影翻译数量 1
7.9 评价: 6
用户评价: 7.9 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
102
1979
您的评价:
108
1977
您的评价:
110
1977
您的评价:
111
1977
您的评价:
117
1976
电影翻译数量 2
7.0 评价: 5
$ 71 391
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
118
1976
您的评价:
119
1976
$ 80 495
您的评价:
120
1976
您的评价:
122
1975
您的评价:
126
1975
您的评价:
127
1975
6.5 评价: 1
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
129
1975
电影翻译数量 1
7.0 评价: 1
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
132
1974
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
134
1974
您的评价:
141
1973
电影翻译数量 1
7.0 评价: 3
$ 71 407
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
146
1972
$ 71 618
您的评价:
147
1972
您的评价:
148
1972
您的评价: