radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

張艾嘉 Sylvia Chang Ai-Chia

台湾
人名汉字(繁体):
張艾嘉
人名汉字(简体):
张艾嘉
俄文名字:
Сильвия Чан
别名:
Sylvia Cheung Ai-Ga, Chang Ai-Cha, Sylvia Channing
性别:
出生日期:
1953年7月21日 (68 岁)
星座:
巨蟹座
演出年份:
1973 - 现在
风格:
演员, 导演, 监制 / 制片, 执行监制, 出品人, 故事, 编剧, 音乐, 剪辑, 副导演, 制作人, 策划
电影数目:
127
Personal blog:

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1982
最佳拍档 最佳女主角
1984
上海之夜 最佳女主角
1986
最爱 最佳女主角
1989
阿郎的故事 最佳女主角
1989
八两金 最佳女主角
1990
庙街皇后 最佳女主角
1999
心动 最好的导演 最好的剧本
2001
地久天长 最佳女主角
2004
20:30:40 最佳女主角
2004
海南鸡饭 最佳女主角
2007
生日快乐 最好的剧本
2008
一个好爸爸 最好的剧本
2015
华丽上班族 最佳女主角
2017
相爱相亲 最好的导演 最好的剧本 最佳女主角
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
1976
碧云天 最佳女配角
1980
茉莉花 最佳女主角
1982
我的爷爷 最佳女主角
1989
人在纽约 最佳女主角
1995
少女小渔 最佳改编剧本
1996
今天不回家 最佳原创剧本
2010
观音山 最佳女主角
1986
最爱 最好的导演 最佳原创剧本 最佳女主角
2001
地久天长 最佳女主角
2004
海南鸡饭 最佳女主角
2008
一个好爸爸 最好的导演
2015
华丽上班族 最佳改编剧本 最佳女主角
2017
相爱相亲 最好的导演 最佳原创剧本 最佳女主角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1982
最佳拍档 最佳女主角
1984
上海之夜 最佳女主角
1986
最爱 最佳女主角
1989
阿郎的故事 最佳女主角
1989
八两金 最佳女主角
1990
庙街皇后 最佳女主角
1999
心动 最好的导演 最好的剧本
2001
地久天长 最佳女主角
2004
20:30:40 最佳女主角
2004
海南鸡饭 最佳女主角
2007
生日快乐 最好的剧本
2008
一个好爸爸 最好的剧本
2015
华丽上班族 最佳女主角
2017
相爱相亲 最好的导演 最好的剧本 最佳女主角
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
1976
碧云天 最佳女配角
1980
茉莉花 最佳女主角
1982
我的爷爷 最佳女主角
1989
人在纽约 最佳女主角
1995
少女小渔 最佳改编剧本
1996
今天不回家 最佳原创剧本
2010
观音山 最佳女主角
1986
最爱 最好的导演 最佳原创剧本 最佳女主角
2001
地久天长 最佳女主角
2004
海南鸡饭 最佳女主角
2008
一个好爸爸 最好的导演
2015
华丽上班族 最佳改编剧本 最佳女主角
2017
相爱相亲 最好的导演 最佳原创剧本 最佳女主角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1982
最佳拍档 最佳女主角
1984
上海之夜 最佳女主角
1986
最爱 最佳女主角
1989
阿郎的故事 最佳女主角
1989
八两金 最佳女主角
1990
庙街皇后 最佳女主角
1999
心动 最好的导演 最好的剧本
2001
地久天长 最佳女主角
2004
20:30:40 最佳女主角
2004
海南鸡饭 最佳女主角
2007
生日快乐 最好的剧本
2008
一个好爸爸 最好的剧本
2015
华丽上班族 最佳女主角
2017
相爱相亲 最好的导演 最好的剧本 最佳女主角
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
1976
碧云天 最佳女配角
1980
茉莉花 最佳女主角
1982
我的爷爷 最佳女主角
1989
人在纽约 最佳女主角
1995
少女小渔 最佳改编剧本
1996
今天不回家 最佳原创剧本
2010
观音山 最佳女主角
1986
最爱 最好的导演 最佳原创剧本 最佳女主角
2001
地久天长 最佳女主角
2004
海南鸡饭 最佳女主角
2008
一个好爸爸 最好的导演
2015
华丽上班族 最佳改编剧本 最佳女主角
2017
相爱相亲 最好的导演 最佳原创剧本 最佳女主角

影片目录

演员

1
2021
rating 8
7.3 评价: 2
$ 9 889 795
点评评价: rating 8
用户评价: 7.3 (评价: 2)
您的评价:
3
2017
rating 8
7.5 评价: 1
$ 2 823 113
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
4
2017
6.5 评价: 1
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
5
2015
rating 8
6.2 评价: 4
$ 5 064 440
点评评价: rating 8
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
6
2015
电影翻译数量 1
rating 8
7.2 评价: 11
$ 8 144 055
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
8
2010
rating 8
7.9 评价: 8
$ 10 833 525
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 8)
您的评价:
10
2006
6.0 评价: 2
用户评价: 6.0 (评价: 2)
您的评价:
11
2004
6.0 评价: 1
$ 121 287
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
12
2004
7.8 评价: 3
$ 481 965
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
14
1999
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 15
$ 2 217 462
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
16
1994
8.0 评价: 4
$ 1 639 691
用户评价: 8.0 (评价: 4)
您的评价:
18
1993
电影翻译数量 1
rating 7
8.0 评价: 7
$ 4 019 255
点评评价: rating 7
用户评价: 8.0 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
19
1993
您的评价:
20
1992
电影翻译数量 1
rating 5
6.0 评价: 6
$ 236 421
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
21
1992
电影翻译数量 2
rating 8
8.7 评价: 174
$ 5 213 478
点评评价: rating 8
用户评价: 8.7 (评价: 174)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
23
1991
电影翻译数量 1
rating 8
7.5 评价: 37
$ 2 828 564
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
27
1990
8.5 评价: 1
$ 1 526 213
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
28
1990
电影翻译数量 1
rating 8
7.1 评价: 9
$ 2 907 557
点评评价: rating 8
用户评价: 7.1 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
29
1989
电影翻译数量 1
rating 9
8.3 评价: 17
$ 1 433 746
点评评价: rating 9
用户评价: 8.3 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
30
1989
电影翻译数量 1
7.3 评价: 2
$ 795 712
用户评价: 7.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
31
1989
电影翻译数量 2
rating 8
7.8 评价: 37
$ 3 988 728
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
32
1988
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 8
$ 963 929
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
33
1988
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 15
$ 3 965 816
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
1988
您的评价:
36
1987
电影翻译数量 1
rating 8
7.1 评价: 7
$ 1 442 964
点评评价: rating 8
用户评价: 7.1 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
38
1986
8.5 评价: 1
$ 1 356 553
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
39
1986
电影翻译数量 2
rating 8
8.0 评价: 65
$ 3 253 098
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 65)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
41
1985
电影翻译数量 1
8.5 评价: 1
$ 481 979
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
42
1985
$ 147 941
您的评价:
45
1984
电影翻译数量 1
8.0 评价: 10
$ 1 635 923
用户评价: 8.0 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
46
1984
电影翻译数量 1
6.5 评价: 1
$ 1 650 082
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
49
1983
8.0 评价: 2
$ 159 461
用户评价: 8.0 (评价: 2)
您的评价:
51
1983
电影翻译数量 1
7.0 评价: 1
$ 194 300
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
52
1983
电影翻译数量 2
rating 8
8.1 评价: 48
$ 3 396 184
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 48)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
54
1982
电影翻译数量 1
rating 7
7.7 评价: 10
$ 1 233 425
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
55
1982
电影翻译数量 1
rating 6
6.6 评价: 4
$ 2 157 979
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
56
1982
电影翻译数量 2
rating 7
8.2 评价: 59
$ 3 360 439
点评评价: rating 7
用户评价: 8.2 (评价: 59)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
60
1982
$ 160 131
您的评价:
61
1982
6.0 评价: 2
用户评价: 6.0 (评价: 2)
您的评价:
64
电视电影
1981
65
电视电影
1981
您的评价:
电视电影
电视电影
70
1979
$ 274 911
您的评价:
71
1979
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 9
$ 94 829
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
73
1978
您的评价:
75
1977
$ 66 121
您的评价:
76
1977
$ 86 299
您的评价:
83
1977
您的评价:
85
1977
您的评价:
91
1976
您的评价:
93
1975
电影翻译数量 1
6.7 评价: 5
$ 41 390
用户评价: 6.7 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
94
1975
6.5 评价: 1
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
96
1975
您的评价:
97
1974
7.0 评价: 5
$ 44 309
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
100
1973
电影翻译数量 1
rating 7
6.3 评价: 2
$ 48 107
点评评价: rating 7
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
101
1973
电影翻译数量 1
6.0 评价: 1
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

导演

1
2021
您的评价:
2
2017
rating 8
7.5 评价: 1
$ 2 823 113
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
3
2015
rating 8
6.7 评价: 2
$ 2 186 510
点评评价: rating 8
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
4
2014
您的评价:
5
2011
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
6
2008
电影翻译数量 1
rating 5
6.9 评价: 15
$ 1 000 558
点评评价: rating 5
用户评价: 6.9 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
7
2004
7.8 评价: 3
$ 481 965
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
8
2002
电影翻译数量 1
rating 6
7.5 评价: 24
$ 224 318
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
9
1999
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 15
$ 2 217 462
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
11
1995
$ 127 800
您的评价:
13
1992
6.5 评价: 1
$ 421 247
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
16
1986
8.5 评价: 1
$ 1 356 553
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
18
1978
$ 77 512
您的评价:

监制 / 制片

1
2015
电影翻译数量 1
rating 8
7.2 评价: 11
$ 8 144 055
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
2
1998
电影翻译数量 1
rating 6
7.9 评价: 29
$ 273 278
点评评价: rating 6
用户评价: 7.9 (评价: 29)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

执行监制

1
2005
电影翻译数量 1
rating 6
7.4 评价: 88
$ 1 418 430
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 88)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
2
2004
6.0 评价: 1
$ 121 287
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
3
1992
$ 472 554
您的评价:

出品人

故事

1
2004
7.8 评价: 3
$ 481 965
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
2
1992
$ 472 554
您的评价:
3
1989
电影翻译数量 2
rating 8
7.8 评价: 37
$ 3 988 728
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2

编剧

1
2017
rating 8
7.5 评价: 1
$ 2 823 113
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
2
2015
电影翻译数量 1
rating 8
7.2 评价: 11
$ 8 144 055
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
3
2015
rating 8
6.7 评价: 2
$ 2 186 510
点评评价: rating 8
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
4
2011
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
5
2008
电影翻译数量 1
rating 5
6.9 评价: 15
$ 1 000 558
点评评价: rating 5
用户评价: 6.9 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
6
2007
rating 7
7.8 评价: 5
$ 950 604
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 5)
您的评价:
7
2004
7.8 评价: 3
$ 481 965
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
8
2002
电影翻译数量 1
rating 6
7.5 评价: 24
$ 224 318
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
9
1999
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 15
$ 2 217 462
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
11
1995
$ 127 800
您的评价: