radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

鄭保瑞 Soi Cheang Pou-Soi

中国香港
人名汉字(繁体):
鄭保瑞
人名汉字(简体):
郑保瑞
俄文名字:
Сой Чеанг
别名:
Cheng Poi-Shui, Poi-Soi Cheang, Chang Po-Tsui, Sui Cheang, Bob Cheng
性别:
出生日期:
1972年1月5日 (48 岁)
星座:
摩羯座
演出年份:
1991 - 现在
风格:
演员, 导演, 监制 / 制片, 故事, 编剧, 场记, 副导演, 策划, 执行导演
电影数目:
94

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2002
热血青年 最佳新晋导演
2012
车手 最好的导演
2017
杀破狼·贪狼 最佳影片

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2002
热血青年 最佳新晋导演
2012
车手 最好的导演
2017
杀破狼·贪狼 最佳影片

奖励

影片目录

演员

1
2014
电影翻译数量 3
rating 7
7.9 评价: 48
$ 18 881 923
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 48)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
3
2011
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 31
$ 27 482 765
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 31)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
4
2010
rating 5
5.8 评价: 5
$ 202 923
点评评价: rating 5
用户评价: 5.8 (评价: 5)
您的评价:
5
2010
rating 7
7.4 评价: 4
$ 121 152
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 4)
您的评价:
6
2008
rating 5
6.5 评价: 14
$ 150 648
点评评价: rating 5
用户评价: 6.5 (评价: 14)
您的评价:
7
2007
电影翻译数量 3
rating 8
8.2 评价: 63
$ 1 422 003
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 63)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
8
2006
7.0 评价: 3
$ 1 524 872
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
9
2006
rating 5
6.3 评价: 6
$ 841 130
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 6)
您的评价:
10
2004
rating 5
5.3 评价: 3
$ 1 257 880
点评评价: rating 5
用户评价: 5.3 (评价: 3)
您的评价:
11
2004
电影翻译数量 1
rating 8
7.5 评价: 12
$ 645 275
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
13
2003
电影翻译数量 4
rating 6
7.4 评价: 40
$ 385 044
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 40)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
14
2003
rating 7
7.2 评价: 5
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 5)
您的评价:
16
2002
rating 7
6.0 评价: 4
$ 1 691 835
点评评价: rating 7
用户评价: 6.0 (评价: 4)
您的评价:
18
2001
rating 5
5.4 评价: 4
$ 114 568
点评评价: rating 5
用户评价: 5.4 (评价: 4)
您的评价:
19
2001
rating 5
6.0 评价: 5
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 5)
您的评价:
20
2001
rating 6
7.5 评价: 3
$ 98 329
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 3)
您的评价:
21
2001
rating 6
6.3 评价: 2
$ 1 423 575
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
22
2001
rating 7
6.5 评价: 1
$ 525 655
点评评价: rating 7
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
24
1999
rating 4
5.0 评价: 8
$ 322 779
点评评价: rating 4
用户评价: 5.0 (评价: 8)
您的评价:
25
1999
rating 6
7.4 评价: 6
$ 1 975 444
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 6)
您的评价:
28
1998
rating 6
6.5 评价: 1
$ 1 258 700
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
29
1998
rating 6
7.2 评价: 16
$ 2 184 676
点评评价: rating 6
用户评价: 7.2 (评价: 16)
您的评价:
30
1998
电影翻译数量 1
rating 8
7.8 评价: 32
$ 800 907
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
32
1998
电影翻译数量 1
rating 6
6.5 评价: 24
$ 231 659
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
1998
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 7
$ 549 898
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
35
1998
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 10
$ 1 661 382
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
36
1997
rating 7
7.5 评价: 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
37
1997
rating 7
7.3 评价: 2
$ 1 109 183
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 2)
您的评价:
38
1996
电影翻译数量 1
rating 7
8.3 评价: 2
$ 380 199
点评评价: rating 7
用户评价: 8.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
40
1996
电影翻译数量 2
rating 8
7.6 评价: 38
$ 2 724 515
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 38)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2

导演

2
2020
您的评价:
4
2018
您的评价:
5
2016
rating 8
8.1 评价: 17
$ 187 681 322
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 17)
您的评价:
6
2016
您的评价:
7
2015
电影翻译数量 1
rating 7
7.7 评价: 29
$ 89 815 448
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 29)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
8
serial
2015
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
serial
serial
9
2014
电影翻译数量 2
rating 8
6.8 评价: 31
$ 162 356 911
点评评价: rating 8
用户评价: 6.8 (评价: 31)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
10
2012
电影翻译数量 3
rating 8
7.4 评价: 29
$ 1 901 506
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 29)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
11
2009
电影翻译数量 2
rating 7
7.2 评价: 27
$ 691 396
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 27)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
12
2007
rating 6
6.5 评价: 14
$ 394 703
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 14)
您的评价:
13
2006
rating 9
8.9 评价: 58
$ 192 247
点评评价: rating 9
用户评价: 8.9 (评价: 58)
您的评价:
14
2005
rating 4
6.0 评价: 8
$ 587 477
点评评价: rating 4
用户评价: 6.0 (评价: 8)
您的评价:
15
2004
rating 5
5.3 评价: 3
$ 1 257 880
点评评价: rating 5
用户评价: 5.3 (评价: 3)
您的评价:
16
2004
电影翻译数量 1
rating 9
8.2 评价: 37
$ 359 508
点评评价: rating 9
用户评价: 8.2 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
17
2003
rating 2
5.1 评价: 15
$ 1 301 935
点评评价: rating 2
用户评价: 5.1 (评价: 15)
您的评价:
18
2002
rating 5
5.7 评价: 6
$ 216 728
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:

监制 / 制片

2
2017
rating 6
6.0 评价: 10
$ 10 233 180
点评评价: rating 6
用户评价: 6.0 (评价: 10)
您的评价:
3
2017
rating 8
7.5 评价: 22
$ 78 392 306
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 22)
您的评价:
5
serial
2015
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
serial
serial
6
2015
rating 6
6.9 评价: 7
$ 4 872 942
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 7)
您的评价:

故事

编剧

场记

1
1996
电影翻译数量 2
rating 8
7.6 评价: 38
$ 2 724 515
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 38)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
2
1992
8.5 评价: 1
$ 254 225
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:

副导演

1
2013
rating 8
8.2 评价: 41
$ 33 109 101
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 41)
您的评价:
2
2013
电影翻译数量 1
rating 8
8.6 评价: 46
$ 23 320 677
点评评价: rating 8
用户评价: 8.6 (评价: 46)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
3
2002
电影翻译数量 1
rating 7
7.2 评价: 16
$ 2 479 812
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
4
2000
rating 5
6.3 评价: 26
$ 1 103 138
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 26)
您的评价:
5
2000
电影翻译数量 1
rating 7
7.0 评价: 6
$ 289 813
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
6
1999
电影翻译数量 1
rating 7
7.2 评价: 10
$ 502 152
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
7
1999
rating 6
7.4 评价: 6
$ 1 975 444
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 6)
您的评价:
11
1998
rating 6
6.5 评价: 1
$ 1 258 700
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
12
1998
电影翻译数量 1
rating 8
7.8 评价: 32
$ 800 907
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
13
1998
rating 2
7.0 评价: 5
$ 313 789
点评评价: rating 2
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
14
1998
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 10
$ 1 661 382
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
15
1997
rating 7
7.5 评价: 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
16
1997
rating 7
7.3 评价: 2
$ 1 109 183
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 2)
您的评价:
18
1996
电影翻译数量 3
rating 7
8.0 评价: 59
$ 2 019 097
点评评价: rating 7
用户评价: 8.0 (评价: 59)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
19
1996
rating 6
6.9 评价: 14
$ 1 107 137
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 14)
您的评价:
20
1996
电影翻译数量 2
rating 7
7.0 评价: 24
$ 2 902 352
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
22
1995
电影翻译数量 2
6.5 评价: 7
$ 2 385 784
用户评价: 6.5 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
25
1994
您的评价:
29
1993
您的评价:

策划

1
2003
$ 1 832 574
您的评价:
3
2003
rating 6
7.9 评价: 11
$ 1 220 272
点评评价: rating 6
用户评价: 7.9 (评价: 11)
您的评价:
4
2002
rating 6
6.9 评价: 6
$ 303 985
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 6)
您的评价:
5
2001
电影翻译数量 1
rating 8
7.8 评价: 11
$ 444 466
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

执行导演

1
2007
电影翻译数量 2
rating 6
7.0 评价: 25
$ 864 997
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2

影片目录

演员

点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 48)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
$ 18 881 923
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 31)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 27 482 765
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 5.8 (评价: 5)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 202 923
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 121 152
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 6.5 (评价: 14)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 150 648
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 63)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
$ 1 422 003
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 1 524 872
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 6)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 841 130
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 5.3 (评价: 3)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 1 257 880
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 12)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 645 275
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 14)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 2 795 544
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 40)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 4
$ 385 044
short serial 网络 voice 电影翻译数量 4
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 5)
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 5 189
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 6.0 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 1 691 835
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 5.4 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 114 568
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 5)
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
<