radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

于洋 Henry Yu Yung

中国香港
人名汉字(繁体):
于洋
人名汉字(简体):
于洋
俄文名字:
Генри Юй
别名:
Yue Yeung, Bruce Ly, Kenny Kung, Shue Jia Ian, Yu Yang, Henry Yu Young, Henry Yue Yong
性别:
出生日期:
1949 (72 岁)
演出年份:
1971 - 2020
风格:
演员, 导演
电影数目:
149

同名

影片目录

演员

1
电视剧
2020
8
2017
rating 6
6.0 评价: 4
$ 11 672 071
点评评价: rating 6
用户评价: 6.0 (评价: 4)
您的评价:
23
电视剧
2015
您的评价:
电视剧
电视剧
32
电视剧
2013
您的评价:
电视剧
电视剧
43
电视剧
2012
您的评价:
电视剧
电视剧
45
电视剧
2012
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
46
电视剧
2012
您的评价:
电视剧
电视剧
59
电视剧
2010
您的评价:
电视剧
电视剧
64
电视剧
2008
您的评价:
电视剧
电视剧
72
电视剧
2007
您的评价:
电视剧
电视剧
77
电视剧
2006
您的评价:
电视剧
电视剧
92
2001
rating 7
7.5 评价: 11
$ 229 529
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 11)
您的评价:
96
2000
电影翻译数量 1
rating 8
8.0 评价: 31
$ 4 543 775
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 31)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
98
电视剧
2000
您的评价:
电视剧
电视剧
101
1998
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 7
$ 549 898
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
103
1988
电影翻译数量 1
6.5 评价: 1
$ 109 717
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
106
电视剧
1984
您的评价:
电视剧
电视剧
108
1983
电影翻译数量 1
8.5 评价: 1
$ 199 843
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
110
1982
$ 345 369
您的评价:
111
1982
$ 408 509
您的评价:
115
电视剧
1981
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
117
1978
电影翻译数量 4
rating 7
8.9 评价: 140
$ 382 577
点评评价: rating 7
用户评价: 8.9 (评价: 140)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
119
1977
您的评价:
124
1976
您的评价:
130
1975
电影翻译数量 1
7.0 评价: 2
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
141
1973
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 12
$ 56 651
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
142
1973
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 21
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 21)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
143
1972
电影翻译数量 2
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
144
1972
电影翻译数量 1
8.5 评价: 1
$ 33 485
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
145
1972
rating 5
6.8 评价: 4
$ 103 950
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 4)
您的评价:
146
1972
电影翻译数量 1
7.9 评价: 8
用户评价: 7.9 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
147
1972
电影翻译数量 2
rating 5
6.4 评价: 8
$ 156 463
点评评价: rating 5
用户评价: 6.4 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2