radio direct
HKCinema Radio
电台
歌手
专辑
歌名
年份
期间
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

鄭丹瑞, 鄭丹瑞 Lawrence Cheng Tan-Shui

中国香港
人名汉字(繁体):
鄭丹瑞
人名汉字(简体):
郑丹瑞
俄文名字:
Лоуренс Чэн
别名:
鄭丹瑞, 郑丹瑞 , Cheng Tan-Sui, Lawerence Cheng Dan-Sui, Cheung Tan-Shui
性别:
出生日期:
1954年12月28日 (69 岁)
星座:
摩羯座
演出年份:
1977 - 现在
风格:
演员, 导演, 监制 / 制片, 故事, 编剧, 副导演, 策划
电影数目:
120
Personal blog:

奖励

base Hong Kong Film Critics Society
Hong Kong Film Critics Society
2002
见鬼 电影的绩效奖
2005
怪物 电影的绩效奖

奖励

base Hong Kong Film Critics Society
Hong Kong Film Critics Society
2002
见鬼 电影的绩效奖
2005
怪物 电影的绩效奖

奖励

base Hong Kong Film Critics Society
Hong Kong Film Critics Society
2002
见鬼 电影的绩效奖
2005
怪物 电影的绩效奖

影片目录

演员

3
电视剧
2022
5
2021
rating 5
6.3 评价: 2
$ 4 976 372
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
7
2020
7.0 评价: 2
$ 10 941 792
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
8
2019
rating 6
5.4 评价: 8
$ 5 056 305
点评评价: rating 6
用户评价: 5.4 (评价: 8)
您的评价:
9
2018
rating 5
6.8 评价: 3
$ 396 860
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
10
2018
6.0 评价: 1
$ 544 490
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
11
2018
rating 6
6.0 评价: 6
$ 5 699 623
点评评价: rating 6
用户评价: 6.0 (评价: 6)
您的评价:
14
2017
rating 6
6.0 评价: 4
$ 11 672 071
点评评价: rating 6
用户评价: 6.0 (评价: 4)
您的评价:
15
29+1 29+1 / 29+1
角色: 唱片店老闯
2017
rating 7
7.0 评价: 1
$ 242 308
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
16
2017
rating 7
6.8 评价: 3
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
18
2015
rating 2
6.7 评价: 2
$ 2 483
点评评价: rating 2
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
19
2015
rating 6
6.3 评价: 9
$ 249 634 743
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 9)
您的评价:
20
2014
rating 7
7.5 评价: 1
$ 2 987 871
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
24
2013
电影翻译数量 1
rating 8
7.4 评价: 9
$ 2 253 220
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
25
2012
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 11
$ 3 873 246
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
26
2012
rating 6
6.5 评价: 1
$ 70 168
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
27
2011
rating 4
6.3 评价: 3
$ 6 801 634
点评评价: rating 4
用户评价: 6.3 (评价: 3)
您的评价:
28
2011
rating 4
5.4 评价: 4
$ 1 028 749
点评评价: rating 4
用户评价: 5.4 (评价: 4)
您的评价:
29
2011
rating 5
5.0 评价: 3
点评评价: rating 5
用户评价: 5.0 (评价: 3)
您的评价:
30
2010
电影翻译数量 2
rating 8
7.6 评价: 24
$ 2 598 982
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
31
2010
电影翻译数量 2
rating 7
7.9 评价: 41
$ 9 789 854
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 41)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
32
2010
rating 8
7.6 评价: 6
$ 1 329 549
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 6)
您的评价:
33
2008
电影翻译数量 1
7.7 评价: 2
$ 84 705
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
2007
rating 6
6.4 评价: 7
$ 2 046 890
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 7)
您的评价:
35
2006
rating 7
6.0 评价: 6
$ 21 935
点评评价: rating 7
用户评价: 6.0 (评价: 6)
您的评价:
37
2005
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 6
$ 318 050
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
38
2005
rating 5
5.5 评价: 5
$ 677 706
点评评价: rating 5
用户评价: 5.5 (评价: 5)
您的评价:
39
2004
rating 5
6.8 评价: 5
$ 765 150
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
40
电视剧
2004
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
41
2003
电影翻译数量 1
rating 7
7.6 评价: 7
$ 1 289 237
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
43
2001
电影翻译数量 1
rating 7
7.6 评价: 10
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
44
1998
电影翻译数量 1
rating 6
7.4 评价: 53
$ 5 586 264
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 53)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
45
1997
电影翻译数量 2
rating 8
6.6 评价: 6
$ 822 370
点评评价: rating 8
用户评价: 6.6 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
46
1997
rating 7
7.7 评价: 6
$ 1 052 982
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 6)
您的评价:
49
1995
rating 6
5.4 评价: 11
$ 1 308 578
点评评价: rating 6
用户评价: 5.4 (评价: 11)
您的评价:
52
电视剧
1995
您的评价:
电视剧
电视剧
53
1994
8.7 评价: 2
$ 854 106
用户评价: 8.7 (评价: 2)
您的评价:
54
1994
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 19
$ 4 076 997
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
55
1994
rating 3
5.2 评价: 4
$ 1 922 114
点评评价: rating 3
用户评价: 5.2 (评价: 4)
您的评价:
58
1993
rating 8
7.9 评价: 6
$ 1 163 170
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 6)
您的评价:
59
1993
电影翻译数量 1
rating 7
6.4 评价: 10
$ 216 064
点评评价: rating 7
用户评价: 6.4 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
60
1993
rating 7
7.8 评价: 3
$ 709 025
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
61
1993
电影翻译数量 1
rating 7
5.4 评价: 4
$ 2 197 347
点评评价: rating 7
用户评价: 5.4 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
62
电视剧
1993
您的评价:
电视剧
电视剧
63
1992
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 52
$ 5 048 069
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 52)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
64
1992
电影翻译数量 1
rating 4
5.9 评价: 8
$ 594 831
点评评价: rating 4
用户评价: 5.9 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
65
1992
电影翻译数量 1
5.4 评价: 4
$ 375 945
用户评价: 5.4 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
66
1992
rating 5
7.2 评价: 12
$ 2 390 898
点评评价: rating 5
用户评价: 7.2 (评价: 12)
您的评价:
69
1991
电影翻译数量 1
rating 7
6.6 评价: 19
$ 1 055 381
点评评价: rating 7
用户评价: 6.6 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
70
1991
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 11
$ 491 146
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
71
1990
电影翻译数量 1
rating 4
6.0 评价: 6
$ 436 006
点评评价: rating 4
用户评价: 6.0 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
73
1990
电影翻译数量 3
rating 5
6.3 评价: 31
$ 1 716 866
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 31)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
74
1990
电影翻译数量 1
rating 8
7.1 评价: 9
$ 2 907 557
点评评价: rating 8
用户评价: 7.1 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
75
1989
电影翻译数量 1
rating 6
6.4 评价: 18
$ 1 341 888
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
76
1989
电影翻译数量 2
rating 7
7.7 评价: 14
$ 500 340
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
77
1989
电影翻译数量 1
rating 6
6.2 评价: 4
$ 2 084 088
点评评价: rating 6
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
78
1989
电影翻译数量 5
rating 8
8.7 评价: 187
$ 5 673 070
点评评价: rating 8
用户评价: 8.7 (评价: 187)
您的评价:
电影翻译数量 5
电影翻译数量 5
79
1989
电影翻译数量 1
rating 8
8.2 评价: 9
$ 2 172 409
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
80
1989
电影翻译数量 1
rating 5
7.7 评价: 10
$ 875 813
点评评价: rating 5
用户评价: 7.7 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
82
1988
电影翻译数量 1
rating 8
8.0 评价: 5
$ 3 286 647
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
83
1988
电影翻译数量 3
rating 8
8.8 评价: 183
$ 4 958 429
点评评价: rating 8
用户评价: 8.8 (评价: 183)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
84
1988
5.5 评价: 1
$ 1 146 186
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
85
1988
电影翻译数量 1
rating 5
4.8 评价: 3
$ 467 345
点评评价: rating 5
用户评价: 4.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
86
1988
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 3
$ 1 685 813
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
87
1988
电影翻译数量 1
rating 6
6.3 评价: 6
$ 1 365 088
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
88
1988
电影翻译数量 1
rating 8
7.0 评价: 11
$ 5 099 442
点评评价: rating 8
用户评价: 7.0 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
89
电视电影
1987
90
1987
8.5 评价: 1
$ 983 148
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
91
1987
电影翻译数量 1
rating 6
7.5 评价: 5
$ 2 884 982
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
92
1985
电影翻译数量 1
6.3 评价: 2
$ 460 958
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
94
1985
电影翻译数量 1
7.0 评价: 5
$ 289 555
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
95
1985
4.3 评价: 2
$ 740 962
用户评价: 4.3 (评价: 2)
您的评价:
96
1984
电影翻译数量 1
rating 6
7.5 评价: 7
$ 1 129 777
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
97
1983
5.8 评价: 4
$ 344 315
用户评价: 5.8 (评价: 4)
您的评价:
98
1983
电影翻译数量 1
8.0 评价: 3
$ 156 274
用户评价: 8.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
102
1980
7.7 评价: 2
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
103
电视剧
1978
7.0 评价: 1
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧

导演

2
2014
rating 7
7.5 评价: 1
$ 2 987 871
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
3
1994
rating 3
5.2 评价: 4
$ 1 922 114
点评评价: rating 3
用户评价: 5.2 (评价: 4)
您的评价:
4
1993
rating 7
7.8 评价: 3
$ 709 025
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
5
1992
电影翻译数量 1
rating 4
5.9 评价: 8
$ 594 831
点评评价: rating 4
用户评价: 5.9 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

监制 / 制片

1
2014
rating 7
7.5 评价: 1
$ 2 987 871
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
2
2011
rating 4
6.3 评价: 3
$ 6 801 634
点评评价: rating 4
用户评价: 6.3 (评价: 3)
您的评价:
3
2010
rating 5
5.3 评价: 5
$ 3 598 225
点评评价: rating 5
用户评价: 5.3 (评价: 5)
您的评价:
4
2010
rating 8
7.6 评价: 6
$ 1 329 549
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 6)
您的评价:
6
2005
rating 5
5.9 评价: 27
$ 973 695
点评评价: rating 5
用户评价: 5.9 (评价: 27)
您的评价:
7
2005
rating 4
6.0 评价: 8
$ 587 477
点评评价: rating 4
用户评价: 6.0 (评价: 8)
您的评价:
8
2005
rating 5
5.5 评价: 5
$ 677 706
点评评价: rating 5
用户评价: 5.5 (评价: 5)
您的评价:
9
2004
rating 5
6.8 评价: 5
$ 765 150
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
10
2004
电影翻译数量 1
rating 6
6.4 评价: 9
$ 894 066
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
11
2004
rating 6
6.8 评价: 24
$ 1 202 483
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 24)
您的评价:
13
2002
rating 7
7.4 评价: 31
$ 1 767 864
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 31)
您的评价:
14
1991
电影翻译数量 1
rating 7
6.6 评价: 19
$ 1 055 381
点评评价: rating 7
用户评价: 6.6 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
16
1989
电影翻译数量 1
rating 8
8.2 评价: 9
$ 2 172 409
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

故事

1
2010
rating 5
5.3 评价: 5
$ 3 598 225
点评评价: rating 5
用户评价: 5.3 (评价: 5)
您的评价:
3
2004
rating 5
6.8 评价: 5
$ 765 150
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
4
2004
rating 6
6.8 评价: 24
$ 1 202 483