radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

楚原 Chor Yuen

中国香港
人名汉字(繁体):
楚原
人名汉字(简体):
楚原
俄文名字:
Чор Юэнь
别名:
Chu Yuan, Choh Yuen, Chi Yau, Chun Yue, Chin Yu, Cho Yuan, Cheung Bo-Kin
性别:
出生日期:
1934年9月16日 (86 岁)
星座:
处女座
演出年份:
1954 - 2003
风格:
演员, 导演, 编剧, 副导演, 执行导演
电影数目:
201

家庭

家庭

家庭

家庭

家庭

奖励

奖励

奖励

影片目录

演员

4
2001
rating 5
6.0 评价: 5
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 5)
您的评价:
11
1999
rating 4
5.0 评价: 8
$ 322 779
点评评价: rating 4
用户评价: 5.0 (评价: 8)
您的评价:
16
serial
1998
您的评价:
serial
serial
18
1997
rating 7
7.8 评价: 5
$ 1 052 982
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 5)
您的评价:
25
1995
电影翻译数量 4
rating 6
8.1 评价: 125
$ 7 124 795
点评评价: rating 6
用户评价: 8.1 (评价: 125)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
37
1993
电影翻译数量 1
rating 5
6.0 评价: 2
$ 720 808
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
40
1992
电影翻译数量 2
rating 8
8.7 评价: 169
$ 5 213 478
点评评价: rating 8
用户评价: 8.7 (评价: 169)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
41
1992
rating 6
7.3 评价: 6
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 6)
您的评价:
42
1991
电影翻译数量 1
rating 8
7.5 评价: 35
$ 2 828 564
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 35)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
43
1991
电影翻译数量 1
rating 4
5.9 评价: 7
$ 241 550
点评评价: rating 4
用户评价: 5.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
44
1991
电影翻译数量 1
7.3 评价: 2
用户评价: 7.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
46
1990
6.3 评价: 2
$ 392 164
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
48
1989
电影翻译数量 5
rating 8
8.8 评价: 173
$ 5 673 070
点评评价: rating 8
用户评价: 8.8 (评价: 173)
您的评价:
电影翻译数量 5
电影翻译数量 5
49
1989
电影翻译数量 1
rating 5
7.8 评价: 9
$ 875 813
点评评价: rating 5
用户评价: 7.8 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
50
1988
电影翻译数量 2
rating 5
7.3 评价: 12
$ 334 395
点评评价: rating 5
用户评价: 7.3 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
51
1988
电影翻译数量 3
rating 8
9.0 评价: 154
$ 4 958 429
点评评价: rating 8
用户评价: 9.0 (评价: 154)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
52
1988
电影翻译数量 1
rating 5
6.5 评价: 10
$ 408 386
点评评价: rating 5
用户评价: 6.5 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
53
1988
$ 230 371
54
1987
8.5 评价: 1
$ 983 148
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
55
1987
电影翻译数量 1
rating 5
6.7 评价: 2
$ 684 377
点评评价: rating 5
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
56
1986
电影翻译数量 1
rating 7
7.2 评价: 32
$ 1 533 466
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
57
1986
8.5 评价: 1
$ 558 542
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
58
1985
电影翻译数量 3
rating 10
9.3 评价: 270
$ 4 115 182
点评评价: rating 10
用户评价: 9.3 (评价: 270)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
60
1985
rating 6
6.5 评价: 1
$ 1 107 926
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
61
1985
电影翻译数量 1
6.8 评价: 3
$ 289 555
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
62
1984
电影翻译数量 1
rating 7
7.2 评价: 4
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
63
serial
1984
您的评价:
serial
serial
71
1954
您的评价:

导演

3
1990
电影翻译数量 1
rating 7
7.3 评价: 28
$ 1 028 128
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 28)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
4
1988
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 19
$ 2 748 905
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
5
1987
电影翻译数量 1
rating 6
7.8 评价: 3
$ 190 167
点评评价: rating 6
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
6
1986
电影翻译数量 2
8.0 评价: 2
$ 581 510
用户评价: 8.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
8
1985
rating 6
6.5 评价: 1
$ 1 107 926
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
10
1984
电影翻译数量 1
rating 7
6.0 评价: 3
$ 84 149
点评评价: rating 7
用户评价: 6.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
11
1983
rating 7
7.0 评价: 2
$ 122 045
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
14
1983
电影翻译数量 1
5.7 评价: 2
用户评价: 5.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
15
1982
电影翻译数量 1
$ 157 849
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
17
1981
8.0 评价: 1
$ 150 714
用户评价: 8.0 (评价: 1)
您的评价:
19
1981
5.0 评价: 2
$ 253 567
用户评价: 5.0 (评价: 2)
您的评价:
22
1980
电影翻译数量 1
rating 8
7.3 评价: 10
$ 169 217
点评评价: rating 8
用户评价: 7.3 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
23
1980
电影翻译数量 1
rating 9
7.8 评价: 11
$ 165 328
点评评价: rating 9
用户评价: 7.8 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
24
1980
rating 7
7.0 评价: 3
$ 301 964
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
25
1980
电影翻译数量 1
7.5 评价: 1
$ 142 705
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
26
1979
rating 8
8.4 评价: 12
$ 516 282
点评评价: rating 8
用户评价: 8.4 (评价: 12)
您的评价:
28
1979
电影翻译数量 1
rating 7
7.3 评价: 3
$ 315 297
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
29
1978
电影翻译数量 1
6.3 评价: 2
$ 191 680
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
31
1978
电影翻译数量 1
rating 7
8.1 评价: 13
$ 367 211
点评评价: rating 7
用户评价: 8.1 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
1977
电影翻译数量 1
7.2 评价: 5
$ 188 609
用户评价: 7.2 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
35
1977
电影翻译数量 1
rating 8
7.4 评价: 13
$ 206 870
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
36
1977
电影翻译数量 1
8.8 评价: 4
$ 211 082
用户评价: 8.8 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
37
1977
8.4 评价: 4
$ 197 116
用户评价: 8.4 (评价: 4)
您的评价:
38
1977
电影翻译数量 1
8.5 评价: 1
$ 322 877
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
41
1976
电影翻译数量 1
5.5 评价: 1
$ 85 620
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
42
1976
电影翻译数量 1
7.7 评价: 2
$ 135 501
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
43
1976
电影翻译数量 1
rating 9
7.4 评价: 4
$ 205 762
点评评价: rating 9
用户评价: 7.4 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
44
1975
rating 5
6.4 评价: 6
$ 54 341
点评评价: rating 5
用户评价: 6.4 (评价: 6)
您的评价:
47
1974
您的评价:
51
1973
电影翻译数量 2
rating 7
6.8 评价: 8
$ 88 170
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
52
1973
$ 58 308
您的评价:
53
1972
电影翻译数量 1
7.4 评价: 6
$ 126 746
用户评价: 7.4 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
55
1972
您的评价:
56
1971
电影翻译数量 1
$ 84 943
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
63
1969
您的评价: