radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

秦煌 Chun Wong

中国香港
人名汉字(繁体):
秦煌
人名汉字(简体):
秦煌
俄文名字:
Чунь Вонг
别名:
Cheun Wong, Chia Huang, Tsun Wong, Ching Wong, Liang Ri-Cheng (Real Name)
性别:
出生日期:
1948年6月20日 (73 岁)
星座:
双子座
演出年份:
1976 - 2020
风格:
演员, 导演, 编剧
电影数目:
268

影片目录

演员

3
电视剧
2018
您的评价:
电视剧
电视剧
4
2018
6.0 评价: 1
$ 2 223 792
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
6
2017
rating 5
6.0 评价: 1
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
8
2017
rating 7
7.7 评价: 28
$ 88 859 775
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 28)
您的评价:
18
电视剧
2015
您的评价:
电视剧
电视剧
19
2015
rating 7
7.0 评价: 3
$ 9 516 884
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
21
电视剧
2015
您的评价:
电视剧
电视剧
29
2013
rating 6
6.7 评价: 2
$ 2 158 680
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
30
2013
rating 8
8.2 评价: 42
$ 35 140 442
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 42)
您的评价:
37
电视剧
2012
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
39
2011
rating 5
7.1 评价: 9
$ 3 425 520
点评评价: rating 5
用户评价: 7.1 (评价: 9)
您的评价:
41
电视剧
2011
您的评价:
电视剧
电视剧
47
2010
rating 6
6.8 评价: 3
$ 4 436 180
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
53
电视剧
2010
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
54
2009
电影翻译数量 1
rating 5
7.2 评价: 33
$ 26 327
点评评价: rating 5
用户评价: 7.2 (评价: 33)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
61
电视剧
2009
您的评价:
电视剧
电视剧
63
电视剧
2008
您的评价:
电视剧
电视剧
77
2006
rating 7
7.9 评价: 52
$ 636 068
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 52)
您的评价:
78
2006
rating 7
7.0 评价: 6
$ 2 604 755
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 6)
您的评价:
92
电视剧
2005
您的评价:
电视剧
电视剧
96
2004
rating 5
6.6 评价: 15
$ 1 997 023
点评评价: rating 5
用户评价: 6.6 (评价: 15)
您的评价:
101
2003
rating 7
7.1 评价: 34
$ 5 565 854
点评评价: rating 7
用户评价: 7.1 (评价: 34)
您的评价:
105
电视剧
2002
110
2001
rating 6
6.8 评价: 5
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
111
2001
电影翻译数量 1
rating 10
9.0 评价: 86
$ 3 514 948
点评评价: rating 10
用户评价: 9.0 (评价: 86)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
114
电视剧
2001
您的评价:
电视剧
电视剧
137
电视剧
1995
您的评价:
电视剧
电视剧
142
电视剧
1995
您的评价:
电视剧
电视剧
148
1993
电影翻译数量 1
rating 5
5.6 评价: 4
$ 445 594
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1