radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

舒淇 Shu Qi

台湾
人名汉字(繁体):
舒淇
人名汉字(简体):
舒淇
俄文名字:
Шу Ци
别名:
Shu Kei, Hsu Chi, Lin Li-Hui, Fanny Shu
性别:
出生日期:
1976年4月16日 (43 岁)
星座:
白羊座
演出年份:
1996 - 现在
风格:
演员, 编剧
电影数目:
93
Personal blog:
个人介绍:
Родилась 16 апреля 1976 года на Тайване
Борис Хохлов 2000年8月30日
往下继续

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1996
色情男女 最佳女配角 最好儿主角
1997
飞一般爱情小说 最佳女主角
1998
风云─雄霸天下 最佳女配角
1998
1998
玻璃之城 最佳女主角
2009
游龙戏凤 最佳女主角
2011
不再让你孤单 最佳女主角
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
2001
千禧曼波 最佳女主角
2005
最好的时光 最佳女主角
2015
聂隐娘 最佳女主角
2017
健忘村 最佳女主角
1996
色情男女 最佳女配角
1997
飞一般爱情小说 最佳女主角
1998
2011
不再让你孤单 最佳女主角
2013
大话西游之三藏付魔 最佳女主角
base Golden Bauhinia Award
Golden Bauhinia Award
1996
色情男女 最佳女配角
1998
玻璃之城 最佳女配角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1996
色情男女 最佳女配角 最好儿主角
1997
飞一般爱情小说 最佳女主角
1998
风云─雄霸天下 最佳女配角
1998
玻璃之城 最佳女主角
2009
游龙戏凤 最佳女主角
2011
不再让你孤单 最佳女主角
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
2001
千禧曼波 最佳女主角
2005
最好的时光 最佳女主角
2015
聂隐娘 最佳女主角
2017
健忘村 最佳女主角
1996
色情男女 最佳女配角
1997
飞一般爱情小说 最佳女主角
2011
不再让你孤单 最佳女主角
base Golden Bauhinia Award
Golden Bauhinia Award
1996
色情男女 最佳女配角
1998
玻璃之城 最佳女配角

奖励

影片目录

演员

3
2018
rating 6
7.5 评价: 3
$ 196 731 447
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 3)
您的评价:
4
2017
rating 7
6.3 评价: 14
$ 35 942 878
点评评价: rating 7
用户评价: 6.3 (评价: 14)
您的评价:
5
2017
rating 8
7.2 评价: 4
$ 2 407 794
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 4)
您的评价:
7
2016
rating 7
7.0 评价: 3
$ 5 558 222
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
8
2015
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 12
$ 258 278 987
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
9
2015
rating 7
5.8 评价: 4
$ 9 482 419
点评评价: rating 7
用户评价: 5.8 (评价: 4)
您的评价:
10
2015
rating 7
6.7 评价: 2
$ 2 088 693
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
11
2015
rating 6
7.1 评价: 11
$ 9 862 231
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 11)
您的评价:
12
2014
5.8 评价: 3
$ 79 272 592
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
15
2012
电影翻译数量 1
rating 7
7.6 评价: 75
$ 136 768 972
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 75)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
16
2012
电影翻译数量 1
rating 6
6.5 评价: 19
$ 18 197 003
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
17
2012
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 22
$ 22 832 866
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 22)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
18
2012
电影翻译数量 2
rating 5
5.6 评价: 4
$ 3 370 055
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
19
2012
rating 5
6.4 评价: 4
$ 21 785 849
点评评价: rating 5
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
21
2011
电影翻译数量 1
rating 6
6.5 评价: 13
$ 3 642 878
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
22
2011
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
23
2010
电影翻译数量 1
rating 7
7.9 评价: 6
$ 70 853 683
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
25
2010
rating 2
4.8 评价: 35
$ 14 321 176
点评评价: rating 2
用户评价: 4.8 (评价: 35)
您的评价:
27
2009
rating 7
8.2 评价: 11
$ 18 342 417
点评评价: rating 7
用户评价: 8.2 (评价: 11)
您的评价:
28
2008
电影翻译数量 1
rating 8
8.5 评价: 12
$ 38 980 986
点评评价: rating 8
用户评价: 8.5 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
29
2007
电影翻译数量 2
rating 5
6.8 评价: 23
$ 247 053
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 23)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
30
2007
rating 3
4.9 评价: 14
$ 402 950
点评评价: rating 3
用户评价: 4.9 (评价: 14)
您的评价:
31
2006
电影翻译数量 1
8.0 评价: 2
用户评价: 8.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
32
2006
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 31
$ 2 543 146
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 31)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
2006
电影翻译数量 1
6.8 评价: 5
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
37
2005
7.7 评价: 2
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
38
2005
rating 5
6.2 评价: 35
$ 953 008
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 35)
您的评价:
39
2005
rating 4
6.4 评价: 7
$ 587 477
点评评价: rating 4
用户评价: 6.4 (评价: 7)
您的评价:
40
2004
rating 6
7.0 评价: 22
$ 1 202 483
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 22)
您的评价:
41
2004
$ 923
您的评价:
42
2003
电影翻译数量 1
rating 6
6.4 评价: 8
$ 139 550
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
43
2002
电影翻译数量 1
rating 9
7.9 评价: 21
$ 533 319
点评评价: rating 9
用户评价: 7.9 (评价: 21)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
44
2002
rating 8
8.0 评价: 63
$ 113 590
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 63)
您的评价:
45
2002
电影翻译数量 1
rating 8
7.8 评价: 32
$ 248 213
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
46
2002
rating 5
5.3 评价: 11
$ 132 383
点评评价: rating 5
用户评价: 5.3 (评价: 11)
您的评价:
47
2002
rating 5
4.7 评价: 38
$ 1 168 634
点评评价: rating 5
用户评价: 4.7 (评价: 38)
您的评价:
48
2001
6.5 评价: 1
$ 4 611
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
49
2001
电影翻译数量 1
7.7 评价: 2
$ 74 000
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
50
2001
rating 6
6.4 评价: 7
$ 602 911
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 7)
您的评价:
51
2001
电影翻译数量 1
rating 6
7.2 评价: 5
$ 1 145 328
点评评价: rating 6
用户评价: 7.2 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
52
2001
6.8 评价: 3
$ 630 567
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
53
2000
rating 5
6.1 评价: 29
$ 937 579
点评评价: rating 5
用户评价: 6.1 (评价: 29)
您的评价:
54
2000
rating 5
6.3 评价: 24
$ 1 103 138
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 24)
您的评价:
55
2000
电影翻译数量 2
rating 6
7.8 评价: 20
$ 994 703
点评评价: rating 6
用户评价: 7.8 (评价: 20)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
57
2000
rating 6
5.2 评价: 14
$ 618 981
点评评价: rating 6
用户评价: 5.2 (评价: 14)
您的评价:
60
2000
rating 4
6.3 评价: 7
点评评价: rating 4
用户评价: 6.3 (评价: 7)
您的评价:
63
1999
rating 6
6.1 评价: 8
$ 347 809
点评评价: rating 6
用户评价: 6.1 (评价: 8)
您的评价:
64
1999
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 17
$ 870 258
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
65
1999
电影翻译数量 1
rating 8
7.7 评价: 62
$ 3 015 307
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 62)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
66
1999
电影翻译数量 3
rating 9
8.6 评价: 194
$ 4 557 513
点评评价: rating 9
用户评价: 8.6 (评价: 194)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
67
1999
rating 6
6.6 评价: 4
$ 418 804
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
69
1999
rating 6
6.8 评价: 8
$ 42 706
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 8)
您的评价:
72
1998
电影翻译数量 1
7.6 评价: 6
$ 1 274 263
用户评价: 7.6 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
73
1998
4.7 评价: 2
$ 285 863
用户评价: 4.7 (评价: 2)
您的评价:
74
1998
电影翻译数量 1
rating 6
8.1 评价: 27
$ 273 278
点评评价: rating 6
用户评价: 8.1 (评价: 27)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
75
1998
rating 6
6.5 评价: 1
$ 1 258 700
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
76
1998
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 43
$ 5 586 264
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 43)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
78
1998
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 7
$ 549 898
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
79
1998
7.1 评价: 6
$ 758 124
用户评价: 7.1 (评价: 6)
您的评价:
80
1998
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 10
$ 1 661 382
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
81
1998
电影翻译数量 2
rating 9
7.7 评价: 18
$ 3 533 891
点评评价: rating 9
用户评价: 7.7 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
84
1997
rating 7
7.8 评价: 5
$ 1 052 982
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 5)
您的评价:
85
1997
rating 5
6.2 评价: 5
$ 1 670 384
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 5)
您的评价:
88
1997
电影翻译数量 1
rating 7
5.6 评价: 7
$ 399 153
点评评价: rating 7
用户评价: 5.6 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
89
1996
电影翻译数量 1
rating 8
7.7 评价: 12
$ 1 498 708
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
90
1996
rating 7
8.4 评价: 4
$ 699 104
点评评价: rating 7
用户评价: 8.4 (评价: 4)
您的评价:
91
1996
rating 6
6.5 评价: 1
$ 135 507
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
92
1996
rating 4
5.9 评价: 11
$ 1 079 081
点评评价: rating 4
用户评价: 5.9 (评价: 11)
您的评价:
93
1996
rating 6
7.4 评价: 11
$ 1 107 137
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 11)
您的评价:

编剧

1
2015
rating 7
6.7 评价: 2
$ 2 088 693
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:

影片目录

演员

您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 3)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 196 731 447
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 6.3 (评价: 14)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 35 942 878
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 2 407 794
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 15)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 248 449 991
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 5 558 222
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 12)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 258 278 987
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 5.8 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 9 482 419
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 2 088 693
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 11)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 9 862 231
short serial 网络 voice
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 79 272 592
short serial 网络 voice
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 9
用户评价: 8.4 (评价: 44)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 196 123 287
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 75)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 136 768 972
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 19)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 18 197 003
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 22)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 22 832 866
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 3 370 055
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
点评评价: rating 5
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 21 785 849
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 13)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 3 642 878
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 6)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 70 853 683
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 72)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 24 114 277
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
点评评价: rating 2
用户评价: 4.8 (评价: 35)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 14 321 176
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 8.2 (评价: 11)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 18 342 417
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 8.5 (评价: 12)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 38 980 986
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 23)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 247 053
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
点评评价: rating 3
用户评价: 4.9 (评价: 14)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 402 950
short serial 网络 voice
用户评价: 8.0 (评价: 2)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 31)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 2 543 146
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 35)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 953 008
short serial 网络 voice
点评评价: rating 4
用户评价: 6.4 (评价: 7)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 587 477
short serial 网络 voice