radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

史亭根 Shih Ting-Ken

人名汉字(繁体):
史亭根
人名汉字(简体):
史亭根
俄文名字:
Ши Тинкэнь
别名:
Shi Ting-Kan, Shi Shing-Gung, Shi Cheng-Kung, Se Ting-Kin, Siu Shut, Shao Shih, Sze Ting-Chin
性别:
出生日期:
1946年12月7日 (72 岁)
星座:
射手座
演出年份:
1969 - 1992
风格:
演员
电影数目:
184

影片目录

演员

3
1990
电影翻译数量 3
rating 5
7.2 评价: 77
点评评价: rating 5
用户评价: 7.2 (评价: 77)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
8
1983
电影翻译数量 2
rating 4
6.2 评价: 75
$ 255 670
点评评价: rating 4
用户评价: 6.2 (评价: 75)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
9
1983
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
10
1983
您的评价:
11
1983
7.0 评价: 2
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
21
1981
您的评价:
26
1980
rating 5
6.3 评价: 21
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 21)
您的评价:
28
1980
4.0 评价: 1
用户评价: 4.0 (评价: 1)
您的评价:
29
1980
电影翻译数量 2
8.0 评价: 1
用户评价: 8.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
31
1980
电影翻译数量 1
rating 7
7.0 评价: 19
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
32
1980
7.5 评价: 3
用户评价: 7.5 (评价: 3)
您的评价:
36
1980
7.7 评价: 2
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
40
1979
7.5 评价: 1
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
41
1979
电影翻译数量 2
8.5 评价: 1
$ 95 562
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
42
1979
电影翻译数量 2
rating 7
7.5 评价: 13
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
46
1979
rating 6
7.7 评价: 2
$ 30 391
点评评价: rating 6
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
47
1979
电影翻译数量 2
rating 6
6.6 评价: 7
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
50
1979
7.0 评价: 2
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
52
1979
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
55
1979
电影翻译数量 1
7.5 评价: 1
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
58
1979
您的评价:
61
1979
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 27
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 27)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
62
1978
电影翻译数量 2
rating 6
6.8 评价: 58
$ 309 358
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 58)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
63
1978
7.0 评价: 1
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
71
1978
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 11
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
72
1978
5.5 评价: 1
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
74
1978
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 11
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
76
1978
rating 5
5.7 评价: 6
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:
81
1978
rating 6
6.9 评价: 13
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 13)
您的评价:
84
1978
8.0 评价: 3
用户评价: 8.0 (评价: 3)
您的评价:
85
1978
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 5
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
86
1978
电影翻译数量 1
rating 6
6.2 评价: 9
点评评价: rating 6
用户评价: 6.2 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
87
1978
7.0 评价: 2
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
89
1977
电影翻译数量 1
7.0 评价: 3
$ 54 917
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
90
1977
rating 8
7.7 评价: 26
$ 113 736
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 26)
您的评价:
91
1977
电影翻译数量 1
rating 8
8.2 评价: 34
$ 153 694
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 34)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
92
1977
rating 7
7.3 评价: 11
$ 104 818
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 11)
您的评价:
93
1977
rating 7
7.6 评价: 12
$ 89 497
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 12)
您的评价:
95
1977
8.2 评价: 5
用户评价: 8.2 (评价: 5)
您的评价:
96
1977
电影翻译数量 1
rating 7
6.8 评价: 3
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
97
1977
8.0 评价: 1
用户评价: 8.0 (评价: 1)
您的评价:
99
1977
电影翻译数量 1
rating 6
6.7 评价: 14
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
100
1977
6.0 评价: 1
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
101
1977
电影翻译数量 1
7.5 评价: 1
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
102
1977
7.7 评价: 2
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
103
1977
rating 5
6.6 评价: 6
点评评价: rating 5
用户评价: 6.6 (评价: 6)
您的评价:
105
1977
4.5 评价: 1
用户评价: 4.5 (评价: 1)
您的评价:
106
1977
电影翻译数量 1
rating 7
6.8 评价: 12
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
107
1976
电影翻译数量 1
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
108
1976
rating 9
8.6 评价: 24
点评评价: rating 9
用户评价: 8.6 (评价: 24)
您的评价:
109
1976
电影翻译数量 4
rating 5
6.1 评价: 59
点评评价: rating 5
用户评价: 6.1 (评价: 59)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
111
1976
电影翻译数量 3
rating 6
6.6 评价: 82
$ 58 939
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 82)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
112
1976
rating 6
7.6 评价: 17
$ 110 592
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 17)
您的评价:
113
1976
电影翻译数量 2
7.7 评价: 2
$ 52 409
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
114
1976
电影翻译数量 2
rating 8
7.4 评价: 24
$ 163 867
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
115
1976
电影翻译数量 1
rating 6
7.7 评价: 26
$ 101 774
点评评价: rating 6
用户评价: 7.7 (评价: 26)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
116
1976
电影翻译数量 3
rating 6
6.3 评价: 9
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
121
1975
电影翻译数量 2
rating 6
7.0 评价: 18
$ 154 531
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
128
1975
您的评价:
129
1975
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
132
1974
您的评价:
135
1974
7.5 评价: 1
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
137
1974
电影翻译数量 1
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
139
1974
您的评价:
140
1974
rating 3
6.1 评价: 11
点评评价: rating 3
用户评价: 6.1 (评价: 11)
您的评价: