radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

黄建新 Huang Jian-Xin

中国大陆
人名汉字(繁体):
黃建新
人名汉字(简体):
黄建新
俄文名字:
Хуан Цзяньсинь
别名:
Wong Gin-San, Huang Jianxin
性别:
出生日期:
1954年6月14日 (67 岁)
星座:
双子座
演出年份:
1986 - 现在
风格:
演员, 导演, 监制 / 制片, 出品人, 编剧, 制作人, 策划
电影数目:
57

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2007
投名状 最佳影片 最好的剧本
2009
十月围城 最佳影片
2014
智取威虎山3D 最佳影片
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
2007
投名状 最佳影片 最佳原创剧本 最佳原创剧本
2009
十月围城 最佳影片
base Asian Film Award
Asian Film Award
2007
投名状 最佳影片
2009
十月围城 最佳影片
base Golden Rooster
Golden Rooster
1986
黑炮事件 最佳影片
1987
错位 最好的导演
1994
背对背,脸对脸 最好的导演
1997
埋伏 最佳影片 欧洲电影奖
2001
谁说我不在乎 最好的导演
2002
和你在一起 最佳影片 最佳影片
2014
智取威虎山3D 最佳影片 最佳改编剧本
base Hong Kong Film Critics Society
Hong Kong Film Critics Society
2007
投名状 电影的绩效奖
2009
十月围城 电影的绩效奖

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2007
投名状 最佳影片 最好的剧本
2009
十月围城 最佳影片
2014
智取威虎山3D 最佳影片
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
2007
投名状 最佳影片 最佳原创剧本 最佳原创剧本
2009
十月围城 最佳影片
base Asian Film Award
Asian Film Award
2007
投名状 最佳影片
2009
十月围城 最佳影片
base Golden Rooster
Golden Rooster
1986
黑炮事件 最佳影片
1987
错位 最好的导演
1994
背对背,脸对脸 最好的导演
1997
埋伏 最佳影片 欧洲电影奖
2001
谁说我不在乎 最好的导演
2002
和你在一起 最佳影片 最佳影片
2014
智取威虎山3D 最佳影片 最佳改编剧本
base Hong Kong Film Critics Society
Hong Kong Film Critics Society
2007
投名状 电影的绩效奖
2009
十月围城 电影的绩效奖

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2007
投名状 最佳影片 最好的剧本
2009
十月围城 最佳影片
2014
智取威虎山3D 最佳影片
base Golden Horse Film Festival
Golden Horse Film Festival
2007
投名状 最佳影片 最佳原创剧本 最佳原创剧本
2009
十月围城 最佳影片
base Asian Film Award
Asian Film Award
2007
投名状 最佳影片
2009
十月围城 最佳影片
base Golden Rooster
Golden Rooster
1986
黑炮事件 最佳影片
1987
错位 最好的导演
1994
背对背,脸对脸 最好的导演
1997
埋伏 最佳影片 欧洲电影奖
2001
谁说我不在乎 最好的导演
2002
和你在一起 最佳影片 最佳影片
2014
智取威虎山3D 最佳影片 最佳改编剧本
base Hong Kong Film Critics Society
Hong Kong Film Critics Society
2007
投名状 电影的绩效奖
2009
十月围城 电影的绩效奖

影片目录

演员

1
2016
rating 7
6.7 评价: 5
$ 74 800 034
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 5)
您的评价:
2
2014
rating 8
7.8 评价: 4
$ 53 373 824
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 4)
您的评价:
3
2012
rating 6
6.5 评价: 1
$ 599 507
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
4
2008
rating 4
4.7 评价: 6
$ 3 162 680
点评评价: rating 4
用户评价: 4.7 (评价: 6)
您的评价:
5
1999
电影翻译数量 1
rating 8
7.4 评价: 50
$ 1 304 835
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 50)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

导演

1
2021
$ 77 857 305
您的评价:
2
2019
7.5 评价: 1
$ 19 307 634
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
3
2011
电影翻译数量 1
rating 4
5.5 评价: 5
$ 63 463 978
点评评价: rating 4
用户评价: 5.5 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
4
2009
电影翻译数量 1
rating 6
6.7 评价: 42
$ 60 827 970
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
9
1997
$ 15 838
您的评价:
14
1988
您的评价:
15
1987
6.0 评价: 1
$ 4 142
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:

监制 / 制片

1
2019
6.7 评价: 2
$ 491 128 955
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
2
2019
7.5 评价: 1
$ 19 307 634
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
3
2018
rating 3
5.3 评价: 9
$ 5 334 487
点评评价: rating 3
用户评价: 5.3 (评价: 9)
您的评价:
5
2017
rating 5
4.8 评价: 5
$ 62 397 482
点评评价: rating 5
用户评价: 4.8 (评价: 5)
您的评价:
6
2017
6.0 评价: 1
$ 2 513 385
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
7
2016
rating 7
7.5 评价: 16
$ 183 736 427
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 16)
您的评价:
8
2015
rating 8
7.8 评价: 3
$ 48 997 070
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
9
2014
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 19
$ 138 866 998
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
11
2014
电影翻译数量 1
rating 6
5.9 评价: 25
$ 22 706 656
点评评价: rating 6
用户评价: 5.9 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
12
2013
8.5 评价: 1
$ 1 306 020
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
14
2012
$ 1 115 668
您的评价:
16
2009
电影翻译数量 1
rating 8
8.3 评价: 77
$ 46 515 061
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 77)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
17
2008
rating 4
4.7 评价: 6
$ 3 162 680
点评评价: rating 4
用户评价: 4.7 (评价: 6)
您的评价:
18
2008
$ 91 078
您的评价:
19
2007
电影翻译数量 2
rating 8
7.9 评价: 73
$ 33 806 075
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 73)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
20
2006
rating 7
7.4 评价: 42
$ 12 354 057
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 42)
您的评价:
22
2005
电影翻译数量 2
rating 5
7.1 评价: 6
$ 1 532 899
点评评价: rating 5
用户评价: 7.1 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
23
2005
rating 8
7.8 评价: 11
$ 1 338 041
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 11)
您的评价:
24
2004
电影翻译数量 1
8.0 评价: 2
$ 21 648
用户评价: 8.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
28
2002
电影翻译数量 1
8.0 评价: 4
$ 3 092 636
用户评价: 8.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
30
2002
7.5 评价: 1
$ 1 855 581
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
33
2001
5.8 评价: 5
$ 6 649 785
用户评价: 5.8 (评价: 5)
您的评价:

出品人

1
2014
rating 8
7.8 评价: 4
$ 53 373 824
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 4)
您的评价:
2
2011
电影翻译数量 1
rating 8
8.5 评价: 72
$ 28 663 817
点评评价: rating 8
用户评价: 8.5 (评价: 72)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

编剧

2
2021
$ 77 857 305
您的评价:
3
2014
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 19
$ 138 866 998
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
4
2007
电影翻译数量 2
rating 8
7.9 评价: 73
$ 33 806 075
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 73)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2

制作人

1
2019
6.7 评价: 2
$ 491 128 955
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
2
2013
8.5 评价: 1
$ 1 306 020
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
3
2009
电影翻译数量 1
rating 6
6.7 评价: 42
$ 60 827 970
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

策划

1
2007
rating 5
6.1 评价: 7
$ 2 670 407
点评评价: rating 5
用户评价: 6.1 (评价: 7)
您的评价:
2
1997
rating 7
7.6 评价: 4
$ 390 104
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 4)
您的评价:

影片目录

演员

点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 5)
您的评价:
$ 74 800 034
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 4)
您的评价:
$ 53 373 824
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 599 507
点评评价: rating 4
用户评价: 4.7 (评价: 6)
您的评价:
$ 3 162 680
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 50)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 1 304 835
电影翻译数量 1

导演

您的评价:
$ 77 857 305
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 19 307 634
点评评价: rating 4
用户评价: 5.5 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 63 463 978
电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 60 827 970
电影翻译数量 1
您的评价:
$ 15 838
您的评价:
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
$ 4 142

监制 / 制片

用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
$ 491 128 955
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 19 307 634
点评评价: rating 3
用户评价: 5.3 (评价: 9)
您的评价:
$ 5 334 487
您的评价:
$ 15 638 222
点评评价: rating 5
用户评价: 4.8 (评价: 5)
您的评价:
$ 62 397 482
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
$ 2 513 385
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 16)
您的评价:
$ 183 736 427
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
$ 48 997 070
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 138 866 998
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 61 353 683
电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 5.9 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 22 706 656
电影翻译数量 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 1 306 020
您的评价:
$ 233 339
您的评价:
$ 1 115 668
您的评价:
$ 1 958 875
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 77)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 46 515 061
电影翻译数量 1
点评评价: rating 4
用户评价: 4.7 (评价: 6)
您的评价:
$ 3 162 680
您的评价:
$ 91 078
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 73)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 33 806 075
电影翻译数量 2
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 42)
您的评价:
$ 12 354 057
您的评价:
$ 289 548
点评评价: rating 5
用户评价: 7.1 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 1 532 899
电影翻译数量 2
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 11)
您的评价:
$ 1 338 041
用户评价: 8.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 21 648
电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 2 795 544
电影翻译数量 1
用户评价: 8.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 3 092 636
电影翻译数量 1
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 1 855 581
您的评价:
电视剧
电视剧
用户评价: 5.8 (评价: 5)
您的评价:
$ 6 649 785

出品人

点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 4)
您的评价:
$ 53 373 824
点评评价: rating 8
用户评价: 8.5 (评价: 72)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 28 663 817
电影翻译数量 1

编剧

您的评价:
$ 77 857 305
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 138 866 998
电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 73)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 33 806 075
电影翻译数量 2

制作人

用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
$ 491 128 955
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 1 306 020
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 60 827 970
电影翻译数量 1

策划

点评评价: rating 5
用户评价: 6.1 (评价: 7)
您的评价:
$ 2 670 407
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 4)
您的评价:
$ 390 104
您的评价:

评论

Log in or register to leave a comment
编辑评论


随机图片

请注意需通过确认!请注意


等级
! ? scrollToTop scrollToBottom
登录