radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

吴孟达 Ng Man-Tat

中国大陆
人名汉字(繁体):
吳孟達
人名汉字(简体):
吴孟达
俄文名字:
Нг Ман-Тат
别名:
Richard Ng, Ng Man-Ta, Peter Ng, Ng Mang-Tai, Wu Meng-Da, Wu Ming-Tah, M. T. Ng, Wu Menq-Dar
性别:
出生日期:
1952年1月2日 (69 岁)
星座:
摩羯座
去世日期:
2021年2月27日
演出年份:
1973 - 现在
风格:
演员
电影数目:
302
Personal blog:

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1990
赌圣 最佳男配角
1990
天若有情 最佳男配角
1991
逃学威龙 最佳男配角
2014
香港仔 最佳男配角
2016
导火新闻线 最佳男配角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1990
赌圣 最佳男配角
1990
天若有情 最佳男配角
1991
逃学威龙 最佳男配角
2014
香港仔 最佳男配角
2016
导火新闻线 最佳男配角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1990
赌圣 最佳男配角
1990
天若有情 最佳男配角
1991
逃学威龙 最佳男配角
2014
香港仔 最佳男配角
2016
导火新闻线 最佳男配角

影片目录

演员

2
2021
$ 475 957
6
2019
rating 7
7.1 评价: 15
$ 724 728 411
点评评价: rating 7
用户评价: 7.1 (评价: 15)
您的评价:
7
2018
7.0 评价: 1
$ 20 253 517
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
10
2017
rating 6
6.6 评价: 4
$ 6 224 548
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
11
2016
rating 5
5.7 评价: 2
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 2)
您的评价:
13
2015
rating 5
6.5 评价: 1
$ 198 393
点评评价: rating 5
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
15
2014
电影翻译数量 1
rating 7
6.5 评价: 10
$ 50 817 613
点评评价: rating 7
用户评价: 6.5 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
16
2014
rating 8
7.1 评价: 11
$ 3 286 886
点评评价: rating 8
用户评价: 7.1 (评价: 11)
您的评价:
18
电视剧
2014
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
24
2013
$ 544 768
您的评价:
26
2012
电影翻译数量 1
rating 5
5.8 评价: 7
$ 582 343
点评评价: rating 5
用户评价: 5.8 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
27
2012
rating 5
6.3 评价: 2
$ 1 159 429
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
29
2012
rating 4
5.5 评价: 1
$ 2 816 446
点评评价: rating 4
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
30
2012
$ 39 122
您的评价:
32
电视剧
2011
33
2011
电影翻译数量 1
rating 5
6.1 评价: 7
$ 116 747
点评评价: rating 5
用户评价: 6.1 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
电视剧
2011
您的评价:
电视剧
电视剧
37
2011
您的评价:
38
电视剧
2010
39
2010
您的评价:
41
2010
您的评价:
44
2008
电影翻译数量 1
rating 6
7.9 评价: 62
$ 16 969 521
点评评价: rating 6
用户评价: 7.9 (评价: 62)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
45
电视剧
2008
47
电视剧
2006
电影翻译数量 1
您的评价:
电影翻译数量 1
电视剧
电视剧
电影翻译数量 1
48
电视剧
2006
51
2005
6.0 评价: 1
$ 928
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
53
电视剧
2004
55
电视剧
2003
您的评价:
电视剧
电视剧
60
电视剧
2002
您的评价:
电视剧
电视剧
62
电视剧
2002
您的评价:
电视剧
电视剧
63
2001
电影翻译数量 2
rating 10
8.9 评价: 189
$ 7 837 267
点评评价: rating 10
用户评价: 8.9 (评价: 189)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
64
2001
rating 6
6.3 评价: 3
$ 1 418 544
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 3)
您的评价:
69
2000
rating 4
6.2 评价: 4
点评评价: rating 4
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
73
1999
rating 5
5.7 评价: 2
$ 202 479
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 2)
您的评价:
74
1999
电影翻译数量 1
rating 7
8.0 评价: 49
$ 3 851 421
点评评价: rating 7
用户评价: 8.0 (评价: 49)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
76
1998
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 7
$ 549 898
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
77
1998
电影翻译数量 2
rating 9
7.7 评价: 22
$ 3 533 891
点评评价: rating 9
用户评价: 7.7 (评价: 22)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
80
1997
电影翻译数量 2
rating 6
6.6 评价: 6
$ 392 176
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
81
1997
您的评价:
83
1996
电影翻译数量 1
rating 10
8.5 评价: 82
$ 2 049 922
点评评价: rating 10
用户评价: 8.5 (评价: 82)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
85
1996
$ 227 076
您的评价:
91
1995
电影翻译数量 1
rating 5
7.3 评价: 16
$ 1 691 798
点评评价: rating 5
用户评价: 7.3 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
93
1995
$ 751 295
您的评价:
94
1995
电影翻译数量 1
6.3 评价: 2
$ 144 630
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
95
1995
8.0 评价: 4
$ 1 398 895
用户评价: 8.0 (评价: 4)
您的评价:
97
1994
$ 124 035
您的评价:
100
1994
电影翻译数量 2
rating 8
8.2 评价: 44
$ 4 576 838
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 44)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
101
1994
电影翻译数量 1
rating 7
7.6 评价: 37
$ 5 398 176
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
102
1994
7.0 评价: 2
$ 1 081 892
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
104
1993
rating 8
8.0 评价: 5
$ 1 163 170
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 5)
您的评价:
105
1993
电影翻译数量 1
rating 8
8.2 评价: 59
$ 905 893
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 59)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
106
1993
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 7
$ 642 022
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
107
1993
8.3 评价: 2
$ 436 392
用户评价: 8.3 (评价: 2)
您的评价:
108
1993
电影翻译数量 1
5.0 评价: 3
$ 401 203
用户评价: 5.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
110
1993
电影翻译数量 1
rating 6
6.9 评价: 35
$ 2 782 228
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 35)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
112
1993
电影翻译数量 1
rating 6
7.1 评价: 7
$ 1 672 245
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
113
1993
电影翻译数量 1
rating 8
7.6 评价: 11
$ 1 266 713
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
114
1993
电影翻译数量 1
rating 8
8.2 评价: 43
$ 1 252 414
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 43)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
116
1993
rating 2
3.8 评价: 11
$ 412 263
点评评价: rating 2
用户评价: 3.8 (评价: 11)
您的评价:
117
1993
电影翻译数量 1
$ 121 865
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
118
1993
电影翻译数量 1
rating 8
7.7 评价: 17
$ 4 578 190
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
119
1993
电影翻译数量 1
rating 5
5.8 评价: 3
$ 720 808
点评评价: rating 5
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
120
1992
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 49
$ 5 048 069
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 49)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
121
1992
6.0 评价: 1
$ 1 209 917
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
122
1992
电影翻译数量 1
rating 4
5.5 评价: 9
$ 301 415
点评评价: rating 4
用户评价: 5.5 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
123
1992
rating 5
6.3 评价: 2
$ 1 106 284
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
124
1992
电影翻译数量 2
rating 8
7.7 评价: 12
$ 3 585 737
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
125
1992
电影翻译数量 1
rating 5
5.0 评价: 3
$ 715 032
点评评价: rating 5
用户评价: 5.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
126
1992
电影翻译数量 1
7.0 评价: 1
$ 834 029
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
127
1992
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 10
$ 2 026 953
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
129
1992
电影翻译数量 2
rating 6
7.0 评价: 41
$ 7 313 231
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 41)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
130
1992
电影翻译数量 1
rating 8
8.3 评价: 45
$ 7 331 356
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 45)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
131
1992
rating 6
7.7 评价: 2
$ 828 642
点评评价: rating 6
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
132
1992
电影翻译数量 1
6.5 评价: 1
$ 1 238 890
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
133
1992
rating 5
7.4 评价: 9
$ 2 390 898
点评评价: rating 5
用户评价: 7.4 (评价: 9)
您的评价:
134
1992
电影翻译数量 1
6.5 评价: 7
用户评价: 6.5 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
135
1992
电影翻译数量 1
rating 7
6.4 评价: 18
$ 1 471 204
点评评价: rating 7
用户评价: 6.4 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
136
1992
电影翻译数量 1
rating 6
7.4 评价: 37
$ 5 214 717
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
137
1992
rating 6
7.3 评价: 6
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 6)
您的评价:
138
1991
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 17
$ 3 270 810
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
140
1991
电影翻译数量 1
rating 8
7.5 评价: 36
$ 2 828 564
点评评价: rating 8
用户评价: 7.5 (评价: 36)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
141
1991
电影翻译数量 1
rating 6
6.4 评价: 7
$ 945 468
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
142
1991
电影翻译数量 1
rating 6
5.8 评价: 7
$ 817 884
点评评价: rating 6
用户评价: 5.8 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
143
1991
电影翻译数量 1
rating 5
7.0 评价: 14