radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

吴孟达 Ng Man-Tat

中国大陆
人名汉字(繁体):
吳孟達
人名汉字(简体):
吴孟达
俄文名字:
Нг Ман-Тат
别名:
Richard Ng, Ng Man-Ta, Peter Ng, Ng Mang-Tai, Wu Meng-Da, Wu Ming-Tah, M. T. Ng, Wu Menq-Dar
性别:
出生日期:
1953年1月2日 (66 岁)
星座:
摩羯座
演出年份:
1973 - 现在
风格:
演员
电影数目:
280
Personal blog:

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1990
赌圣 最佳男配角
1990
天若有情 最佳男配角
1991
逃学威龙 最佳男配角
2014
香港仔 最佳男配角
2016
导火新闻线 最佳男配角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
1990
赌圣 最佳男配角
1990
天若有情 最佳男配角
1991
逃学威龙 最佳男配角
2014
香港仔 最佳男配角
2016
导火新闻线 最佳男配角

奖励

影片目录

演员

3
2019
rating 7
7.4 评价: 13
$ 661 299 186
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 13)
您的评价:
4
2018
7.0 评价: 1
$ 18 894 272
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
7
2017
rating 6
6.6 评价: 4
$ 5 962 942
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
8
2016
rating 5
5.7 评价: 2
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 2)
您的评价:
9
2015
rating 5
6.5 评价: 1
$ 201 718
点评评价: rating 5
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
11
2014
电影翻译数量 1
rating 7
6.7 评价: 9
$ 50 480 576
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
12
2014
rating 8
7.3 评价: 10
$ 3 274 607
点评评价: rating 8
用户评价: 7.3 (评价: 10)
您的评价:
13
serial
2014
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
serial
serial
17
2013
$ 543 733
您的评价:
19
2012
电影翻译数量 1
rating 5
5.8 评价: 7
$ 581 237
点评评价: rating 5
用户评价: 5.8 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
20
2012
rating 5
6.3 评价: 2
$ 1 151 136
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
22
2012
rating 4
5.5 评价: 1
$ 2 796 146
点评评价: rating 4
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
23
2012
$ 39 136
您的评价:
25
2011
电影翻译数量 1
rating 5
6.1 评价: 6
$ 116 612
点评评价: rating 5
用户评价: 6.1 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
28
serial
2011
您的评价:
serial
serial
29
2011
您的评价:
32
2010
您的评价:
35
2008
电影翻译数量 1
rating 6
7.9 评价: 59
$ 16 949 517
点评评价: rating 6
用户评价: 7.9 (评价: 59)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
38
serial
2006
电影翻译数量 1
您的评价:
电影翻译数量 1
serial
serial
电影翻译数量 1
39
serial
2006
41
2005
6.0 评价: 1
$ 924
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
47
serial
2002
您的评价:
serial
serial
49
serial
2002
您的评价:
serial
serial
50
2001
电影翻译数量 2
rating 10
9.0 评价: 179
$ 7 837 267
点评评价: rating 10
用户评价: 9.0 (评价: 179)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
51
2001
rating 6
6.3 评价: 3
$ 1 418 544
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 3)
您的评价:
54
2000
rating 4
6.2 评价: 4
点评评价: rating 4
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
58
1999
rating 5
5.7 评价: 2
$ 202 479
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 2)
您的评价:
59
1999
电影翻译数量 1
rating 7
7.9 评价: 46
$ 3 851 421
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 46)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
61
1998
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 7
$ 549 898
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
62
1998
电影翻译数量 2
rating 9
7.7 评价: 19
$ 3 533 891
点评评价: rating 9
用户评价: 7.7 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
65
1997
电影翻译数量 2
rating 6
6.4 评价: 4
$ 392 176
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
66
1997
您的评价:
68
1996
电影翻译数量 1
rating 10
8.5 评价: 78
$ 2 049 922
点评评价: rating 10
用户评价: 8.5 (评价: 78)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
70
1996
$ 227 076
您的评价:
76
1995
电影翻译数量 1
rating 5
7.6 评价: 14
$ 1 691 798
点评评价: rating 5
用户评价: 7.6 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
78
1995
$ 751 295
您的评价:
79
1995
电影翻译数量 1
6.3 评价: 2
$ 144 630
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
80
1995
7.8 评价: 3
$ 1 398 895
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
82
1994
$ 124 035
您的评价:
85
1994
电影翻译数量 2
rating 8
8.2 评价: 42
$ 4 576 838
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
86
1994
电影翻译数量 1
rating 7
7.6 评价: 36
$ 5 398 176
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 36)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
87
1994
7.0 评价: 2
$ 1 081 892
用户评价: 7.0 (评价: 2)
您的评价:
89
1993
rating 8
8.0 评价: 5
$ 1 163 170
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 5)
您的评价:
90
1993
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 57
$ 905 893
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 57)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
91
1993
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 7
$ 642 022
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
92
1993
7.5 评价: 1
$ 436 392
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
93
1993
电影翻译数量 1
5.0 评价: 2
$ 401 203
用户评价: 5.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
95
1993
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 34
$ 2 782 228
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 34)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
97
1993
电影翻译数量 1
rating 6
7.1 评价: 7
$ 1 672 245
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
98
1993
电影翻译数量 1
rating 8
7.7 评价: 10
$ 1 266 713
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
99
1993
电影翻译数量 1
rating 8
8.3 评价: 41
$ 1 252 414
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 41)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
101
1993
rating 2
3.5 评价: 10
$ 412 263
点评评价: rating 2
用户评价: 3.5 (评价: 10)
您的评价:
102
1993
电影翻译数量 1
$ 121 865
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
103
1993
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 14
$ 4 578 190
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
104
1993
电影翻译数量 1
rating 5
6.0 评价: 2
$ 720 808
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
105
1992
6.0 评价: 1
$ 1 209 917
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
106
1992
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 44
$ 5 048 069
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 44)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
107
1992
电影翻译数量 1
rating 4
5.5 评价: 9
$ 301 415
点评评价: rating 4
用户评价: 5.5 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
108
1992
rating 5
6.3 评价: 2
$ 1 106 284
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
109
1992
电影翻译数量 2
rating 8
7.7 评价: 12
$ 3 585 737
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
110
1992
电影翻译数量 1
rating 5
5.0 评价: 3
$ 715 032
点评评价: rating 5
用户评价: 5.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
111
1992
电影翻译数量 1
7.0 评价: 1
$ 834 029
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
112
1992
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 8
$ 2 026 953
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
114
1992
电影翻译数量 2
rating 6
7.1 评价: 37
$ 7 313 231
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
115
1992
电影翻译数量 1
rating 8
8.3 评价: 45
$ 7 331 356
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 45)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
116
1992
rating 6
7.7 评价: 2
$ 828 642
点评评价: rating 6
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
117
1992
电影翻译数量 1
6.5 评价: 1
$ 1 238 890
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
118
1992
rating 5
7.4 评价: 9
$ 2 390 898
点评评价: rating 5
用户评价: 7.4 (评价: 9)
您的评价:
119
1992
电影翻译数量 1
6.6 评价: 6
用户评价: 6.6 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
120
1992
电影翻译数量 1
rating 7
6.5 评价: 16
$ 1 471 204
点评评价: rating 7
用户评价: 6.5 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
121
1992
电影翻译数量 1
rating 6
7.4 评价: 33
$ 5 214 717
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 33)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
122
1992
rating 6
7.3 评价: 6
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 6)
您的评价:
123
1991
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 17
$ 3 270 810
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
125
1991
电影翻译数量 1
rating 8
7.4 评价: 34
$ 2 828 564
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 34)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
126
1991
电影翻译数量 1
rating 6
6.4 评价: 7
$ 945 468
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
127
1991
电影翻译数量 1
rating 6
5.7 评价: 6
$ 817 884
点评评价: rating 6
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
128
1991
电影翻译数量 1
rating 5
7.0 评价: 12
$ 2 985 162
点评评价: rating 5
用户评价: 7.0 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
129
1991
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 16
$ 3 960 502
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
131
1991
电影翻译数量 2
rating 8
8.2 评价: 64
$ 5 655 332
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 64)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
132
1991
电影翻译数量 2
rating 6
7.4 评价: 11
$ 1 136 163
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2